background

Iedere situatie wordt op zijn kwaliteiten beoordeeld en bestudeerd. De wensen van de opdrachtgever worden uitvoerig besproken. Naar wens worden diverse alternatieven geschetst om zo tot een weloverwogen keuze / ontwerp te komen. Vaak worden uitgebreide schetsen of maquettes gemaakt om ontwerpen te verbeelden.Adriaens Bouwkunst maakt ontwerptekeningen tot en met de goedkeuring in de welstandscommissie; bouw- en bestektekeningen en bureauwerkzaamheden voor de aanvraag van de bouwvergunning.

Verder zijn wij u graag van dienst met:

Adviseren met betrekking tot duurzaam bouwen, gebruik van aardwarmte, gebruik van zonnecollectoren enz.

Begeleiden van opdrachtgevers in hun keuze voor een aannemer. Naar wens worden bouwkundige bestekken t.b.v. calculatie van aannemers verzorgd.

Desgewenst verzorgen wij de bouwbegeleiding tijdens de uitvoering van de bouw.

Adriaens Bouwkunst verzorgt op verzoek tuinontwerpen en landschappelijke inpassing, ontwerpt terrassen, vijvers en zwembaden. Alles zodanig zodat het project en de tuininrichting in volkomen harmonie zijn met elkaar.